Sala Fornells

Superfície: 51m2

Aforament segons configuració de la sala:

Imperial: 16
Forma U: 14
Teatre: 30
Escola: 20